پیدا

✱تولدت مبارک ابجی مریمم✱

درخواست حذف اطلاعات

امروز خورشید درخشان تر است
و آسمان آبی تر

نسیم زندگی را به پرواز می کشد

و پرنده آواز جدید می سراید

امروز بهاری دیگر است

در روز تولد مهربان ترین

در میلاد ی که چشمانم با حضورش بارانی است امروز را شادتر خواهم بود

و دلم را به میهمانی آسمان خواهم برد

جشنی برای میلادت بر پا خواهم کرد

تمامی گلها و سبزه ها در میهمانی ما خواهند سرود

ای مهربان ترین آغاز بودنت مبارک پلک جهان می پرد دلش گواهی میدهد امشب اتفاقی می افتد و فرشته ای از آسمان فرود می آید تو وجودت واسه من یه معجزه ست مثل تو هیچ کجا پیدا نمیشه روز میلاد قشنگت میمونه توی تقویم دلم تا همیشه تولدت مبارک ابجی مریم جونم امروز פֿـورشیـב شاבمانـﮧ ‏تریـטּ طلوع פֿـواهـב ڪرב و בنیا رنگ בیگرےפֿـواهـב گرفت قلبها بـﮧ مناسبت آمـבنت פֿـوشامـב פֿـواهنـב گفت فرشتـﮧ آسمانے سالروز زمینے شـבنت مبارڪ ... ای زیباترین ترانه هستی بدان که شب میلادت برایم ارمغان خوبیها و زیباییهاست پس ای سرکرده خوبیها میلادت مبارک . . . عزیزم روز تولدت را با آسمانی پر از ستاره های چشمک زن

با دشتی پر از شقایق ها و با آرزوی موفقیت برای تو

به تو تبریک میگویم . . . گل من تولدت مبارک بیا اجی جونم شمعا رو فوت کنننننننن
اجی جوووووونم تولدت مبارک فداتشم انشالاهزار ساله شی به تموم ارزوهات برسی ابجی جونم ببخشید بازم دس خالی هسم