پیدا

خواهر

درخواست حذف اطلاعات

مینویسم مینویسم برای بهترین خواهر دنیا، خواهری که مهربونی هاش بی حد و اندازه هست. خواهری که خیلی دوستش دارم و تا ته دنیا به عنوان داداش عاشقش میمونم و قول میدم همیشه مراقبش باشم. آجی مهربونم اگه ناراحتت منو ببخش و بدون تا دنیا دنیاست کنار و همراهت هستم